านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

บุคลากรครู
ข้อมูลน่าสนใจ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านระบบเครือข่าย Internet เรื่อง เทคนิคการพิมพ์สัมผัส
โครงการกิจกรรมบูรณาการความรู้คู่คุณธรรม
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนเทิดพระเกียรต
โครงงานเมล็ดชาลำใย

โครงงานเลี้ยงกบในขวดพลาสติก

มุมนี้สำหรับนักเรียน
57 แฟลชเกมแสนสนุกเล่นได้ทันที
ทำตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET
สมัครเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2554
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)
เรียนภาษาจีนออนไลน์
แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
พจนานุกรมออนไลน์
สาระน่ารู้และบันเทิง
Education institution Link
กรมการจัดหางาน

 กิจกรรมโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗
   ข่าวการศึกษาและค้นข่าวมาเล่า

จำนวนผู้เข้าชม

Visitor Counter
Visitor Counter
Best view 800 x 600 pixels

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
315 หมู่ 7 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
Tel. 053-541377  Fax. 053-559304

Webmaster : umongschool@hotmail.com
Copyright © 2010 All Right Reserved